Tietosuojaseloste

Hirvijärven Ratsutalli Oy:n tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:

Nimi:                                   Hirvijärven Ratsutalli Oy

Y-tunnus:                            1821540-5

Osoite:                                Kalliokyläntie 364.

Postinumero:                       74700

Postitoimipaikka:                Kiuruvesi

Puhelinnumero:                  050 567 6801

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Tuula Huvinen

Osoite:                                Kalliokyläntie 364

Postinumero:                       74700

Postitoimipaikka:                Kiuruvesi

Puhelinnumero:                   044 975 2470

Sähköposti:                         tuula.huvinen@gmail.com

 

Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten asiakkaiden huoltajiin ja lähiomaisiin

Hirvijärven Ratsutalli Oy on sitoutunut pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Hirvijärven Ratsutalli Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietosi.

 

Mitä henkilötietoja Hirvijärven Ratsutalli Oy kerää

 

Henkilötiedot saamme ainoastaan suoraan sinulta. Pyydämme sinulta osoitetiedot sekä puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä mahdollisesti tietoja ruokavaliostasi leirien yhteydessä.  Tarvittaessa pyydämme myös terveyteen liittyviä tietoja.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Tarvitsemme henkilötietosi laskutusta varten ja tietosi näkyvät myös kirjanpitotositteissa. Onnettomuustilanteen varalta tarvitsemme lähiomaisten ja huoltajien yhteystiedot. Jotta voimme varmistaa turvallisuutesi ratsastusleireillä ja -tunneilla, tarvitsemme tietoja mahdollisista harrastukseen vaikuttavista sairauksistasi ja ruokavaliostasi. Tukesin ohjeen mukaan ratsastuspalveluiden tarjoajan on pidettävä onnettomuuskirjanpitoa. Mikäli olet antanut luvan, lähetämme sinulle kaupallisia tiedotteita tekstiviestillä.

 

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

 

KuTuL 8 § §:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus, jos palvelusta havaitaan aiheutuvan vaaraa. Hirvijärven Ratsutalli Oy ilmoittaa ratsastustunneilla tapahtuneista onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista Kiuruveden kaupungin tuoteturvallisuusviranomaiselle. Kirjanpitotiedot voidaan joutua luovuttamaan Verohallinnolle verotarkastuksen yhteydessä.

 

Tietojen säilytysaika

 

Säilytämme tietoja koko asiakassuhteen ajan. Leiriasiakkaiden tietoja säilytämme kaksi vuotta leirin päättymisen jälkeen. Asiakassuhteen päättyessä tiedot poistetaan lopullisesti laskutusohjelmasta ja asiakasrekisteristä. Kirjanpitolain 2. luvun 10.§:ssä säädetään kirjanpitotositteiden säilyttämisestä. Tositteita, joissa on asiakkaan nimi, säilytetään lain vaatimat 6 vuotta. 

 

Rekisterin suojaus

 

Henkilötietojasi yrityksessämme kerää ja käsittelee Tuula Huvinen (toimitusjohtaja) ja Tiina Huvinen (tallitoiminnasta vastaava ratsastuksenohjaaja). Muilla henkilöillä ei ole salasanoin suojattuihin tiedostoihin ja laskutus- sekä kirjanpito-ohjelmaan pääsyä. Kaikki tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Kirjanpitotositteet säilytetään manuaalisessa muodossa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

 

Kiuruvedellä 22.5.2018

Hirvijärven Ratsutalli Oy